Nívódíj 2017

Az Aluta Egyesület 2017. február 16-án tartott Közgyűlésén újra kíhirdette a 2017 évre szól Nívódíj pályázatát.

Az Aluta Alumínium ablak és homlokzat egyesület nyilvános pályázatot hírdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelő, az alumínium-üveg homlokzatépítésben korszerű, kreatív, műszaki-technológiai kialakításában újszerű, környezettudatos, racionális és mínősített szerkezetek alkalmazásával született építészeti alkotások elismerésére.

A pályázat célja

A kiemelkedő szinvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

Pályázati kategóriák

Az Aluta Alumínium ablak és homlokzat egyesület a Nívódíjat 2017 évben az alábbi  kategóriában hirdeti meg:

  • ALUTA Építészeti Nívódíj: a fém-üvegszerkezetet felhasználó építészeti tervet alkotó legjobbnak ítélt Tervező(k)nek
  • ALUTA Építési Nívódíj “Projekt” kategória: a fém-üvegszerkezetet projektszerű méretben kivitelező, gyártó legjobbnak ítélt szak Kivitelező cég(ek) számára
  • ALUTA Hallgatói Nívódíj: a végzős, szakirányú képzésben részvevő hallgatók körében szinvonalas, a homlokzattervezésben különleges megoldással bíró tervanyagot bemutató hallgató(k) számára.
  • Aluta innovációs nívódíj: azon Aluta Egyesületi Tagvállalat(ok) és tag(ok) számára, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő jelentőségű szakmai fejlesztést hajtottak végre.
  • Aluta Külföldi Projekt nívódíj: azon Aluta Egyesületi Tagvállalat(ok) a fém-üvegszerkezet projektszerű méretben történő megvalósításban, Magyarországon kívüli területen működtek közre,
  • ALUTA Ingatlanfejlesztői Nívódíj: azon ingatlanfejlesztéssel foglalkozó Vállalkozás(ok) részére, akik a létesítmények homlokzati tervezése során példaértékű fejlesztést valósítanak meg. A díjat az ALUTA tagság javaslata alapján az ALUTA Elnökség ítéli oda,
  • ALUTA Generálkivitelezői Nívódíj: azon generálkivitelezéssel foglalkozó Vállalkozás(ok) részére, akik a létesítmények homlokzati megvalósításában kimagasló eredményt értek el. A díjat az ALUTA tagság javaslata alapján az ALUTA Elnökség ítéli oda,
  • A pályázati kiírás az Aluta Alumínium ablak és homlokzat egyesület honlapjáról letölthetőek (www.aluta.hu) vagy az ALUTA irodájában 2017. március 16-tól vehető át.

A pályázat beadási határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázatok értékelése egy fordulóban történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük. A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.